Masculine Names beginning with Χ

Unicode version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
5Χαβας
2Χαββος
4Χαβριας
1Χαβρινος
2Χαβων
1Χαδας
1Χαιουν
15Χαιρεας
1Χαιρεβοτος
4Χαιρεδαμος
6Χαιρελαος
3Χαιρεσιλαος
2Χαιρεστρατος
7Χαιρεφανης
1Χαιριγενης
2Χαιριδας
3Χαιρικων
5Χαιρις
3Χαιριων
4Χαιρολας
1Χαιρουν
7Χαιρων
3Χαιρωνδας
1Χαιρωνιδας
1Χαιτιας
1Χαλακιας
3Χαλακιουν
1Χαλεπος
2Χαλκις
1Χανας
1Χανος
1Χανυλαος
1Χανυς
1Χαραδρινος
3Χαρεας
2Χαρειναδας
4Χαρεις
3Χαρειτιδας
20Χαρης
2Χαριαδας
13Χαριας
2Χαριγενεις
3Χαριγενης
2Χαριγιτων
21Χαριδαμος
10Χαριδημος
1Χαριηδας
11Χαρικλεις
14Χαρικλης
1Χαρικλιης
15Χαριλαος
1Χαριλλεις
1Χαριλλης
4Χαριλλος
1Χαριλος
1Χαριμηδης
2Χαριμων
10Χαρινος
1Χαρινοστος
1Χαριξα
69Χαριξενος
2Χαριπιθεις
1Χαριπιων
1Χαρισων
2Χαριτελεις
1Χαριτιανος
7Χαριτων
2Χαρμαδας
1Χαρμαντιδας
1Χαρμαντιδης
1Χαρμας
6Χαρμιδας
4Χαρμιδης
1Χαρμιππος
1Χαρμις
2Χαρμιχος
1Χαρμοκρατης
1Χαρμολαος
1Χαρμος
1Χαρμουλιδας
1Χαρμουχος
4Χαρμων
1Χαροπιας
1Χαροπιδης
8Χαροπινος
1Χαροπιος
1Χαροπιων
2Χαροπος
1Χαρουνιδας
4Χαροψ
1Χαρρης
1Χαρταδας
1Χαρυλαος
1Χαρυλλος
7Χαρων
8Χαρωνδας
1Χαρωνιδας
1Χαρωνιχος
3Χαυρος
1Χειλων
1Χειμαρος
2Χειμας
1Χειμιας
1Χειραινετος
4Χειριας
1Χειρικρατης
1Χελουν
1Χερμινος
1Χερριας
1Χερσην
1Χερσιας
1Χερσιδαμος
1Χερσων
1Χηρανδρος
1Χηρεας
8Χηριας
1Χηριππιδας
6Χηριππος
1Χηρις
1Χηριφιλος
1Χηριων
1Χηρυλος
1Χηρων
4Χηρωνδας
1Χητιππος
1Χιλιωνδας
1Χιλων
1Χιονεις
1Χιονης
1Χιονιδης
1Χιοννης
2Χιοννιδας
1Χιχιδας
1Χιχων
1Χιων
1Χιωνιδας
1Χιωνιδης
1Χλιδων
1Χοεριλος
2Χοιος
1Χοιραξιαδας
1Χοιριλος
1Χοιριχος
1Χοιρος
1Χοραγιων
1Χοραγος
1Χοραρχος
1Χοριλλος
3Χορονικος
1Χορριουν
1Χορτος
3Χρεισιμος
1Χρεισουν
1Χρειστιμιδας
1Χρεμαιος
3Χρεμων
7Χρησιμος
3Χρηστος
1Χρισιμος
1Χρομας
1Χρομιος
2Χρουσιλαος
3Χρουσιππος
1Χρουσος
1Χρυσανθιδας
1Χρυσανθος
1Χρυσας
2Χρυσερως
1Χρυσης
1Χρυσιλαος
7Χρυσιππος
7Χρυσογονος
1Χρωμαδας
1Χρωμαδης
1Χυραξ
1Χωλος
1Χωροφιλος