Feminine Names beginning with Τ

Unicode version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1Ταις
1Ταρεντινα
1Ταρσα
7Τατα
1Ταταια
1Ταταιη
1Τατιας
1Τατιον
1Τατις
2Τατω
1Ταυρα
1Ταυριανη
1Ταυριννα
1Ταυρωπη
1Τεισιππα
1Τεισις
1Τελεσιβολα
1Τελεσιλλα
2Τελεσινα
2Τελετη
1Τελευτια
1Τελη
1Τελλω
1Τεμιτευτα
1Τερπουσα
6Τερτια
1Τετιμαμενα
1Τευκρια
1Τευτα
8Τευταια
1Τεχνη
1Τηλαριον
1Τηλεστρατα
1Τηρης
3Τιγρις
1Τιθθη
1Τιλιω
1Τιμα
4Τιμαγορα
2Τιμαια
1Τιμαιον
1Τιμαμενα
2Τιμανδρα
1Τιμανθις
9Τιμαρετα
2Τιμαρετη
1Τιμαριν
4Τιμαριστα
1Τιμαρχη
5Τιμαρχις
1Τιμας
1Τιμασαγορα
1Τιμασιμβροτα
1Τιμασις
1Τιμασιστρατα
1Τιμασω
1Τιμασωι
1Τιμη
1Τιμοδικα
5Τιμοθεα
1Τιμοι
2Τιμοκλεια
1Τιμοκρατεα
4Τιμοκρατεια
3Τιμοκρατις
1Τιμοκριτα
1Τιμολα
1Τιμονοη
1Τιμοξενα
3Τιμοσθενις
1Τιμοστρατα
1Τιμοστρατις
1Τιμυχα
8Τιμω
1Τιμωνασσα
1Τιτιανη
1Τιτιγελλα
1Τιτταβω
1Τιττη
1Τλανω
2Τραυζινα
1Τριτα
1Τριτευτα
1Τριτια
1Τριτυλλα
1Τριτω
1Τριτωνις
17Τροφιμη
2Τρυγητη
5Τρυφαινα
9Τρυφερα
1Τρυφηνια
1Τρυφωνα
5Τρυφωσα
4Τρωιας
2Τυνδαρις
4Τυραννις
1Τυρια
1Τυριχα
1Τυρρανα
1Τυρσηνις
62Τυχη
1Τυχιη
1Τυχικη
1Τυχις
1Τυχως