Feminine Names beginning with Χ

Unicode version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1Χαιρεστρατα
1Χαιριππα
4Χαιρουσα
1Χαμαιλις
3Χαρα
1Χαραττα
1Χαρεια
4Χαρικλεια
4Χαρικω
11Χαρις
1Χαρισιον
5Χαριτα
5Χαριτη
1Χαριτιν
1Χαριτω
2Χαριτωσα
1Χαρμονικις
1Χαρμοσυνη
2Χαρτηρις
1Χαρων
5Χελιδων
4Χια
2Χιλα
5Χιλωνις
1Χιμεννα
4Χιονη
1Χιονισσα
1Χιω
1Χλευω
1Χλιδανον
11Χλοη
1Χοιρα
1Χοιριδιον
1Χοιρινα
1Χοραγις
1Χορηβις
1Χοροιθις
2Χορωι
1Χρηματινη
5Χρησιμη
1Χρησιμιον
16Χρηστη
1Χρηστια
1Χριστινα
1Χρονια
1Χρυσα
2Χρυσανθις
2Χρυσαρετα
3Χρυσαριον
2Χρυσεα
2Χρυση
3Χρυσηις
2Χρυσιλλα
2Χρυσιον
25Χρυσις
2Χρυσογονη
1Χρυσοδικη
1Χρυσοθοη
5Χρυσοπολις
1Χρυσωι
1Χρωταριον
1Χρωτω
2Χυτρις