Feminine Names beginning with B

SPIonic version

You can view this page in
Symbol (unaccented) | SPIonic (accented) | Unicode (unaccented)
You can download the SPIonic font from the SP Fonts Home Page.

Frequency Name
1Babelu/ka
1Ba&dula
1Baqulli/j
1Bai5j
2Ba&kxeia
3Bakxi/j
1Bakxiw&
1Balenti/a
1Baleri/a
1Bapti/j
1Bari/j
1Bartw&
1Ba&rxilla
2Basi/la
2Basi/leia
1Basi/leioj
3Basili/j
1Ba&ssa
1Ba&ssila
2Ba&tina
1Ba&touna
1Belti/j
1Bendi/j
1Be/nigna
1Benou=sta
1Bereni/ka
13Bereni/kh
2Bero&h
1Bhruti/a
2Bibi/a
1Bigilanti/a
1Bidw&
10Biktwri/a
1Bio&la
1Bio&th
1Bi/rkenna
1Bita&la
1Biw&
1Biwtikh&
1Biwtw&
3Bla&sth
4Bo&i+lla
8Boi5ska
1Boitw&
1Boiw&
1Bombu/kion
2Bonifati/a
1Boskasi/a
1Bostru/xa
1Bostrw&
1Bouba&lion
4Boubali/j
1Bou=j
1Brazw&
1Brasidi/a
1Bre/mousa
4Brishi5j
1Bru/ousa
1Bublw&
1Buzanti/a
1Bu/ttin
1Butti/j
1Bw~kuj